Xây dựng đề án thành lập TP Nhơn Trạch

Theo đó, Căn cứ vào các ý kiến, kiến nghị của sở Xây dựng, sở Nội vụ và UBND huyện Nhơn Trạch, vừa qua, ngày 17/5, UBND tỉnh đã có văn bản phản hồi về các nội dung xoay quanh việc lập đề án công nhận huyện Nhơn Trạch đạt tiêu chí đô thị loại III cùng đề án thành lập TP Nhơn Trạch và các phường thuộc TP Nhơn Trạch.

 

Đẩy nhanh đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật giúp huyện Nhơn Trạch sớm hoàn thành mục tiêu lên thành phố.

 

Cụ thể, tại văn bản 4773/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã chấp thuận giao UBND huyện Nhơn Trạch lập để án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập TP Nhơn Trạch đạt tiêu chí đô thị loại III theo ranh giới phạm vi toàn huyện và lập đề án thành lập TP Nhơn Trạch và các phường thuộc thành phố đảm bảo đến năm 2025 huyện Nhơn Trạch đạt tiêu chí đô thị loại III tiến tới thành lập TP Nhơn Trạch.

 

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao sở Xây dựng và sở Nội vụ hướng dẫn UBND huyện Nhơn Trạch tổ chức thực hiện các đề án trên.

 

Ngoài ra, trong thời gian xây dựng đề án, ông Cao Tiến Dũng cũng đề nghị UBND huyện Nhơn Trạch có trách nhiệm đẩy nhanh việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, có các giải pháp nâng cao các tiêu chí, tiêu chuẩn có số điểm chưa đạt tối thiểu để đủ điều kiện công nhận đạt tiêu chí đô thị loại III theo quy định.