DÒNG VỐN NGOẠI GẦN 3,5 TỶ USD VÀO TP.HCM

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, tính đến nay tổng giá trị vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố đạt hơn 3,42 tỷ USD, bằng 125% tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, số dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 693 dự án với số vốn đầu tư đăng ký gần 443,91 triệu USD.

Số dự án được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 135 lượt dự án với số vốn tăng thêm đạt gần 1,55 tỷ USD.Ngoài ra, có 2.013 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với số vốn góp đăng ký tương đương khoảng 1,43 tỷ USD.

Bên cạnh những dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng, tính từ đầu năm đến nay, toàn Thành phố có 97 dự án đề nghị chấm dứt hoạt động với tổng vốn đầu tư 137,33 triệu USD.

Tính từ ngày 1/1/1998 đến nay, số dự án đầu tư nước ngoài hiện còn hiệu lực trên địa bàn TPHCM là 11.115 dự án (dẫn đầu cả nước về số dự án còn hiệu lực) với tổng số vốn đầu tư kể cả cấp mới, tăng vốn là khoảng 55,7 tỷ USD.Còn phân theo ngành nghề, công nghiệp chế biến, chế tạo đang dẫn đầu với 1.555 dự án, số vốn hơn 20,3 tỷ USD; kế tiếp là bất động sản với 394 dự án, số vốn hơn 16,2 tỷ USD và thứ ba là bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô… với 3.283 dự án, số vốn hơn 5,3 tỷ USD.