Cải tạo hành lang vận tải Bắc - Nam kết nối khu vực Đông Nam bộ với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

(ĐN) - Sáng 28-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng làm việc với đại diện Bộ GT-VT, Ngân hàng Thế giới về dự án Phát triển hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng làm việc với đại diện Bộ GT-VT, Ngân hàng Thế giới

Dự án trên được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định về chủ trương đầu tư vào tháng 8-2022; chủ đầu tư là Bộ GT-VT; do Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Úc tài trợ. Mục tiêu dự án là cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, giảm tắc nghẽn, tai nạn, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa giao thông vận tải đường thủy thông qua cải tạo, nâng cấp hành lang vận tải Đông - Tây kết nối khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cải tạo hành lang vận tải Bắc - Nam kết nối khu vực Đông Nam bộ với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Dự án thực hiện tại các tỉnh: Đồng Nai, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang và Long An. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến 2027; tổng vốn đầu tư hơn 3,9 ngàn tỷ đồng. Trong đó, vốn vay từ Ngân hàng Thế giới gần 2,5 ngàn tỷ đồng; hơn 13,4 tỷ đồng do Chính phủ Úc tài trợ không hoàn lại…

Theo hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án của Ban Quản lý các dự án đường thủy (Bộ GT-VT), tổng diện tích cần chuyển đổi tại H.Nhơn Trạch là 3,15ha (gồm 2,88ha thuộc rừng phòng hộ và diện tích khác là 0,27ha). Tuy nhiên, đến nay, dự án này vẫn chưa được cập nhật trong danh mục quy hoạch lâm nghiệp và quy hoạch sử dụng đất tại địa phương.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng, đây là dự án quan trọng tỉnh sẽ hỗ trợ để kịp thời triển khai. Cụ thể, giao trách nhiệm cho UBND H.Nhơn Trạch chịu trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất cập nhật dự án trên vào điều chỉnh quy hoạch cục bộ của huyện để kịp trình lên HĐND tỉnh trong năm 2023. UBND tỉnh sẽ phối hợp với Bộ GT-VT để tích hợp dự án này vào quy hoạch của tỉnh trong năm 2023. Bình Nguyên