Tuyển dụng

Vị trí Địa điểm Số lượng Ngày hết hạn
TUYỂN DỤNG 02 GIÁM ĐỐC SÀN 02 31/08/2022
TUYỂN DỤNG 200 CHUYÊN VIÊN KINH DOANH 200 31/08/2022